w

Helleristninger i regionen

Kort info og foto av helleristninger i denne regionen.

20.10.201708:52 Hilde M. Normark | NRNF

Nordland

    
Sagelva, Hamarøy kommune
 
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger ca. 50 m vest for riksvei 6, like ved Rotvatn. En sidevei tar av og passerer Sagelva på det stedet der de to figurene finnes. Disse forestiller to konturslipte, helt naturalistiske reinsdyr avbildet i bevegelse. Det største dyret er 2,8 m langt. Figurene tegner seg klart på det temmelig bratte svaberget som stuper ned i elven på vestbredden. Høyde over havet er 48 m. Det er lett å finne stedet som er vel verdt et besøk.  
   

Leiknes, Tysfjord kommune 
Bergkunst fra veidekultur. Dette feltet som er det største i den naturalistiske, slipte tradisjonen. Det er lett å finne feltet som hører til de største severdigheter i sitt slag. Opplysningsskilt finnes ved veien. 
   

Valle, (Finnhågen) Efjord 
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger i øde lende ytterst på Efjordens vestside omlag en times gange fra Vallegårdene. Feltet består av 7 konturslipte, store og naturalistiske figurer fordelt på to grupper. Den største figuren forestiller en 2,25 m lang bjørn. Forøvrig er avbildet tre reinsdyr (bare delvis bevarte) to seler og en nise. Figurene er slipt inn på et sterkt skrånende svaberg nær en større bekk som går i stryk. Stedet er vel verdt et besøk. Høyde over havet ca. 75 m. 
   

Forså, Efjord 
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger ca. 70 m sør for Forså tettsted ved riksveg 6. Det dreier seg om en 1,15 m lang fiskefigur med buk- og ryggfinner. Over ryggen på fisken er hogd inn noen korte, parallelle linjer. Figuren kan være vanskelig å finne.
   

Sandvågmoen, Engeløya i Steigen 
Skålgropstein. Øverst på denne flate moen, tett under fjellfoten og ca 1 km fra veien ligger en enslig 5 x 6 m stor, 1,25 m høy steinblokk som er flat på oversiden. Oppå den er det minst 12 skålgroper. Slike skålgroper hører sammen med helleristningene av den sydskandinviske typen fra bronsealderen som ble laget av folk fra et jordbruksmiljø. Det er bare kjent to skålgropfelt i nord for polarsirkelen. Steinen må oppfattes som en offerstein, og dateringen er helt usikker, men kanskje i fra tiden mellom 1000 f. Kr. til 1000 e. Kr. 
   

Forselv, Skjomen, Narvik  
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger på vestsiden av Skjomenfjorden like ved husene på Forselv og består av 40 figurer som er hugget inn på et isskurt svaberg ikke langt fra sjøen. Figurene varierer en del i stil, størrelse og motiver. Mest dominerende er en reinflokk som består av 10 dyr utformet naturalistisk og i streng kontur. Dessuten finnes en del fiskebilder, en stor hodeløs mannsfigur og to båter. Det er også en del geometriske mønstre. Den største figuren er en 1,80 m lang rein. Figurene er stort sett godt bevart og er vel verdt et besøk, men en kan bare komme til Forselv med båt. Høyden over havet er ca. 35 m.
  

Brennholtet, Narvik 
Bergkunst fra veidekultur. Stedet ligger i et villastrøk på nordsiden av jernbanelinjen. Skilt viser fram til bergbildet som finnes på en nordvendt skråning i naturparkområdet Brennholtet. Figuren er en ca 2 m lang konturhogd elg.  
    

Herjangen (Slettjord) Narvik bykommune 
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger ca. 5 km vest for Bjerkvik og innenfor bebyggelsen i Herjangen. Opprinnelig har det vært to figurgrupper her av forskjellig karakter. Den ene gruppen er dels helt ødelagt, dels dekket av veimasse. En blokk med bilder av en rein og en nise er sprengt ut og er nå på Universitetets Oldsaksamling i Oslo. Den andre gruppen er sterkt forvitret og består av 6 figurer. Tre av disse er store, naturalistiske og konturhogde elgbilder, hvor en er en 1,9 m lang.  
  

Troms

Vik, Rolla, Ibestad kommune 
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger på øya Rolla i utmarka nær husene på Kongsvoll, ikke langt fra Vik. Feltet består av minst rester av 5 figurer hugget inn i mannshøyde på en nesten loddrett bergvegg. To av figurene har forestilt ganske naturalistiske elger. Den best bevarte er ca. 1,4 m lang. Dessuten er avbildet to geometriske motiver og muligens en båt. Høyde over havet er ca. 21 m.  

Museum Nord
Forselv, Skjomen
Jan Erik Teigen
Elgen i Brennholtet
Tysfjord kommune
Leiknes
Wikipedia
Slettjord, Herjangen
Kjell Mikalsen/NRK
Valle i Efjord, Ballangen
Wikipedia
Sagelva, Hamarøy

google map