Jeg er tilflytter og vil gjerne vite mer om hva deltakelse i ressursgruppe innebærer: