Her kan du dele dine tanker om Narvikregionen

For å ha bedre kjennskap til hvordan tilflytteren og deg som bor her opplever regionen og status i tilbud og tjenester - foretar vi kontinuerlige kartlegginger.

Vi kartlegger