Her kan du dele dine tanker om Narvikregionen

For å ha bedre kjennskap til hvordan tilflytteren og deg som bor her opplever regionen og status i tilbud og tjenester - foretar vi kontinuerlige kartlegginger.

Vi kartlegger
11.04.202209:37 Hilde M. Normark | NRNF