w

Kartlegging rekrutterings- og kompetansebehov

Gratangen kommune ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere velger å bli boende i kommunen. Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og vi ønsker at personer med rett kompetanse velger å ta de ledige jobbene vi kan tilby.

Gratangen
11.09.201807:03 Hilde M. Normark | NRNF

Hvilke kompetanse- og rekrutteringsbehov har enheter, virksomheter og bedrifter i Gratangen og omland?

Vi håper dere alle vil svare på denne kartleggingen, som vil gi nyttig info for fremtidige prosjekter og aktiviteter. 

På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen  
Kontakter for prosjektgruppen SPIRE/Gratangen kommune
Ruben Åkenes, Gratangen Næringsforum, ruben.akenes@gmail.com
Silje Lorentzen, SPIRE/VINN, silje@vinn.no 
Hilde M. Normark, SPIRE/NRNF, hilde@nrnf.no