Behov for norskopplæring?

Virksomhetene i Gratangen har flere fremmedspråklige ansatte. For at vi skal kunne bidra med tilrettelegging av norskkurs, gjennomfører vi her en kartlegging av behovet i den enkelte bedrift.

Vi kartlegger.