Rekrutteringsbehov?

Narvik kommune og Narvikregionen Næringsforening ønsker å legge til rette for økt tilflytting til regionen. Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og vi ønsker at personer med rett kompetanse velger å ta de ledige jobbene vi kan tilby.

KARTLEGGING
18.10.201712:59 Hilde M. Normark | NRNF

Hvilke kompetanse- og rekrutteringsbehov har enheter, virksomheter og bedrifter i Narvikregionen?

Vi håper dere alle vil svare på denne kartleggingen, som vil gi nyttig info for fremtidige prosjekter og aktiviteter.