986 tilflyttere kommer hit hvert år

I følge SSB's "befolkningsendringer" tar vi i Narvik, Ballangen og Tysfjord i mot 986 tilflyttere årlig.

15.12.201713:52 Hilde M. Normark | NRNF

986 er summen av innvandring fra andre land og innflytting fra andre kommuner i Norge.

Vi tar i snitt imot 82 tilflyttere per måned.

Dette forteller oss at det er viktig å ha fokus på hvilke tilbud og tjenester vi har og kvaliteten på det vi gjør.

Kartlegginger tilflytterprogram

Narvik kommunes tilflytterprogram har som målsetting å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere blir boende her. I den forbindelse kartlegger vi blant annet hvem som kommer hit, hva tilbyr vi dem og hvor tilfredse er de med måten de blir tatt i mot?  
Vi kartlegger også hvilket rekrutterings- og kompetansebehov bedriftene i regionen har i årene som kommer.

Her finner du kartleggingene: http://narvikregionen.no/kartl 
Kjenner du noen som burde svare på en av kartleggingne - send gjerne siden videre!

  2016K4   2017K1   2017K2   2017K3      
  Inn-vandr Inn-flytt Inn-vandr Inn-flytt Inn-vandr Inn-flytt Inn-vandr Inn-flytt Sum tilflyttere per år Snitt tilflyttere per mnd
Narvik 55 115 47 140 31 129 63 213 793 66
Divtasvuodna - Tysfjord 7 11 3 20 3 12 3 30 89 7
Ballangen 10 27 9 10 7 17 4 20 104 9
  72 153 59 170 41 158 70 263 986 82

Folkemengde og befolkningsendringar (SSB)

     

Tilsvarende oversikt for Evenes og Tjeldsund:

  2016K4   2017K1   2017K2   2017K3      
  Inn-vandr Inn-flyttg Inn-vandr Inn-flytt Inn-vandr Inn-flytt Inn-vandr Inn-flytt Sum tilflyttere per år Snitt tilflyttere per mnd
Tjeldsund 1 10 0 4 0 23 4 23 65 5
Evenes 9 16 3 7 3 22 0 12 72 6

, click to open in lightbox