Inviterer dere?

Vi kartlegger lavterskeltilbud for enkeltpersoner og for hele familien - aktiviteter utenom ordinære treningstilbud etc. Turer, arrangementer, aktiviteter for barn for enslige voksne eller hele familien...

Trivsel i Narvik
12.01.202108:39 Hilde M. Normark | NRNF