223 NarvikVerter

En ny versjon av det nettbaserte kurset er klar - og vi ønsker nye deltakere velkommen! 223 personer i Narvikregionen har allerede fullført vertskapskurset.

Vertskap