Tilflyttertjenesten på tur

Mandag 5. september fikk Tilflyttertjenesten teste ut Smart Narviks digitale historiefortelling på Beisfjord Minnelund.

 

Digital historiefortelling

Prosjektet Auroral i regi av Narvik kommune er en del av EUs store forsknings-og utviklingsprogram Horizion 2020. Prosjektet har som mål å skape bedre reiselivsopplevelser i landlige områder, ved bruk av digitale løsninger, samt etablere en digital infrastruktur som kan benyttes for å tilby ulike tjenester som er relevante for innbyggere, besøkende, næringsliv og andre aktører. Ved å ta i bruk smarte digitale løsninger skal prosjektet se på hvordan disse kan berike opplevelser, samt redusere klimagassutslippene fra transporter og slik styrke reiselivet i distriktene.

 

I sommer har fire attraksjoner i Narvik kommune og en i Harstad kommune vært testområder for de nye digitale løsningene. Fagernesfjellet, Rombaksbotn, Beisfjord Minnelund og Stetinden i Narvik, Bjarkøy og prosjektet «Tore Hunds rike» i Harstad er med. Det er Futurum som leder prosjektet, og samarbeid med Smart Innovation Norway, Visit Narvik, Midtre Hålogaland Friluftsråd, Hålogalandsrådet, Narviksenteret, Narvikfjellet, Arctic Train, Busstransport, Narvik og Harstad kommune, Nordland Fylkeskommune samt lokale bygdeutviklingslag er sentralt for prosjektet for å involvere bredt.

På hvert sted er det mulig å scanne QR-koder for å lære mer om historien til stedet du er på, og aktivere lenker til kart og små historier som er unike for stedet. I tillegg er det tellere på hvert sted, som registrerer aktiviteten på hvert enkelt sted.

"Vi synes de digitale løsningene fungerer bra for å ta vare på og få frem lokal kulturhistorie. Å lese små utdrag fra beretningen om livet i konsentrasjonsleiren digitalt, ga mersmak til å utforske mer av historien til Beisfjord Minnelund", sier Hanne Linde og Ida Mari F. Larsen.

Resultatet av sommerens testperiode vil legge grunnlaget for videre utvikling av konseptet. Målet er at de digitale løsningene skal bli permanent og bidra til enda bedre og bærekraftige reiselivsprodukter.

 

Les mer om prosjektet her: https://www.narvik.kommune.no/tjenester/prosjekter/smart-narvik/prosjekter/auroral-bedre-reiselivsopplevelser-i-landlige-omrader/?fbclid=IwAR1Xs4QTl7kvy2n2mliW1xFUIUxsm5DXNFyFjYqFXJUtdK-DO98KeTYlNr8

Ida Mari Fredriksen Larsen
Testing av digitale verktøy
Ida Mari Fredriksen Larsen
Beisfjord Minnelund
Ida Mari Fredriksen Larsen
Ressursgruppen instrueres av Ann-Hege Lund - Prosjektleder Visit Narvik, innleid som midtertidig prosjektleder for Futurum i prosjektet Auroral