Hvilke reisevaner har du?

Narvik kommune ønsker å vite mer om dine reisevaner i Narvik!