Tilrettelegger for tilflyttere

Rektor ved Parken Framnes ungdomsskole Åshild Amundsen er et strålende eksempel på hvordan en både privat og i jobbsammenheng kan legge forholdene tilrette for tilflyttere.

Parken Framnes ungdomsskole har mottaksskole for minoritetsspråklige elever i ungdomsskolealder.

I tillegg søker skolen aktivt etter morsmållærere i flere språk.

De har språkpraksis-plasser og lærerne er aktiv i å bidra til at den enkelte ungdom kommer i gang med fritidsaktiviteter. 
      

Også på privaten har hun fokus på tilflyttere

Som hun selv sier - "Jeg har fått en engelskmann til å bosette seg her og han vil aldri forlate kommunen"

 
Andy kommer fra Cambridge og er nå godt "integrert" i Narvik. 

 

Åshild og Andy