Mentor – og traineeordning for innvandrere

VINN har siden 2015 arrangert Mentor- og traineeordning for innvandrere. I vår modell fokuserer vi på  å øke deltakernes muligheter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Målgruppen er ikke-vestlige innvandrere som ønsker jobb.  

Ann Kristin Andreassen (VINN) har hatt fagansvar for forretningsområdet entreprenørskap og har arbeidet med coaching, veiledning, og undervisning av gründere siden 2007. Hun har vært prosjektleder og veileder for NAV nettbasert etablereropplæring i 7 år, et nasjonalt prosjekt på oppdrag fra NAV, samt for etablererskolene til Innovasjon Norge i Troms, Nordland og Oppland. 
    

Mentor – og traineeordning finansiert av IMDi

VINN har siden 2015 arrangert Mentor- og traineeordning for innvandrere. I vår modell fokuserer vi på  å øke deltakernes muligheter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Målgruppen er ikke-vestlige innvandrere som ønsker jobb.  

Deltakerne får arbeidspraksis i en bedrift i ønsket bransje. Av de totalt 22 personene som har vært gjennom tidligere prosjekt i 2015 og 2016, har 5 fast jobb og 1 er tilkallingsvikar. 

For å styrke deltakerne til å få innpass i arbeidslivet er det viktig at de er bevisst på egne ressurser og kompetanse som de innehar. Gjennom individuell og gruppebasert karriereveiledning i oppstarten av prosjektet vil deltakerne få en større forståelse og praktisk tilnærming til sine ressurser som videre vil kunne brukes i mentor- og traineeprogrammet. For å lykkes i utdannings- og yrkeslivet er tidlig karriereveiledning nøkkelen. 
    

Deltakerne får også delta på 4 fagsamlinger følgende tema:  

Samling 1

Arbeidsliv i Norge - lover og regler

 • arbeidskontrakt
 • arbeidstid
 • ferieloven
 • sykefravær
 • permisjon
 • lønn
 • oppsigelse/avskjed

 

Samling 2

Arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynet

 • tillitsvalgt
 • verneombud
 • fagforeninger og fagforbund
 • tariffavtale
 • HMS

 

Samling 3

Arbeidslivskultur

 • kulturen på din arbeidsplass
 • arbeidstid og pauser
 • travelhet og stress
 • det sosiale miljøet
 • kleskoder og arbeidsklær 
   

Samling 4

Knekke koder

 • lederstil - hva vil den norske sjefen egentlig?- kommunikasjon
 • fleksibilitet og selvstendighet
 • religionsutøvelse - en privatsak?

 

 Vi bruker også tid på erfaringsutveksling fra arbeidsplassen. 

 

I 2017 fokuserer vi spesielt på mentorbedriftene og deres arbeid for et kulturelt mangfold.  I mange virksomheter er det et økende antall arbeidstakere med ulik kulturell bakgrunn – noe som gir både muligheter og utfordringer. Muligheter fordi mennesker fra ulike kulturer har ulike måter å løse utfordringer på, og dersom dette håndteres riktig kan man oppnå både verdiskaping og læring. Utfordringer – fordi ulik bakgrunn kan skape misforståelser og konflikter. Vi ønsker derfor å sette opp seminar med 4 fagsamlinger, hvor mentorbedriftene også skal delta aktivt.

 

Tema:

1 - Skap fellesskap

For at det kulturelle fellesskapet skal oppleves som positivt for de ansatte er det viktig å unngå en oss og dem holdning og å skape en felles identitet i bedriften.

2 – Understrek verdien av mangfold

En mangfoldig arbeidskraft gir opphav til mye nyttig informasjon. Denne informasjonen kan være skjult fordi ansatte ikke er klar over fordelene med informasjonsutveksling eller er motivert til å utforske disse. Bedriftens perspektiv på mangfold skaper en ramme for hvordan de ansatte tolker og handler på kulturelle forskjeller.

3 – Anerkjenn utfordringene

Det er viktig å ikke neglisjere utfordringer som kan oppstå og at de ansatte opplever at deres frustrasjoner blir hørt og anerkjent. Man må være bevist på utfordringene og søke å få alle problemer frem i lyset for å diskutere og ufarliggjøre dem.

4 – Utvikle og ansette kulturell kompetanse

Et arbeidsmiljø med stort kulturelt mangfold krever spesielle egenskaper av de ansatte ettersom man må tilpasse seg forskjellige måter å tenke, handle og oppleve verden på. Stikkord er sosial kompetanse, fleksibilitet, åpenhet og robusthet.

 

Litt om Ann Kristin Andreassen

Ann Kristin er utdannet diplomøkonom fra BI med blant annet fagene Organisasjon og ledelse, Markedsføring og serviceledelse, Strategisk ledelse og Økonomistyring i fagkretsen. Hun har i tillegg utdannelse innen ledelse for offentlig sektor (kommunikasjon, ledelse og organisasjon, økonomistyring og personaladministrasjon, lover og avtaler). Hun har videre tilleggsutdanning fra Høgskolen i Lillehammer i Innovasjon og næringsutvikling på masternivå med fagene Entreprenørskap og utviklingsaktører, næringspolitikk og næringsutvikling, Kulturbasert næringsutvikling og EU/EØS- forvaltning. 

Ann Kristin har hatt fagansvar for forretningsområdet entreprenørskap og har arbeidet med coaching, veiledning, og undervisning av gründere siden 2007. Hun veileder og underviser også innen områdene regelverk arbeidsgiver/arbeidstaker, styrearbeid og innen salg/service/personellstrategi. Ann Kristin har vært prosjektleder og veileder for NAV nettbasert etablereropplæring i 7 år, et nasjonalt prosjekt på oppdrag fra NAV, samt for etablererskolene til Innovasjon Norge i Troms, Nordland og Oppland. Hun har også i flere år vært engasjert som foreleser ved Universitetet i Tromsø i faget Innovasjonsledelse. Ann Kristin i tillegg til gründerveiledning, formelle krav (lover og regler), økonomistyring og prosjektledelse som sine spesialfelt. Hun har fra tidligere erfaring i veiledning fra Narviktelefonene (nå Altinn bedriftsveiledning) og bedin.no (nå Altinn Starte og drive bedrift). Hun er i tillegg mentor i Innovasjon Norges mentortjeneste. Hennes erfaring innen hun ble tilsatt i VINN, omfatter ledelse, salg, markedsføring, økonomi og personaladministrasjon i så vel privat som offentlig sektor. 

Ann Kristin har lang erfaring med utarbeiding av næringsfaglige vurderinger, og er sertifisert rådgiver i LEAN Business. Hun er lærer i Basiskompetanse for arbeidslivet (BKA) og er prosjektleder samt instruktør i VINNs oppdrag med arbeidsforberedende kurs, samt prosjektleder og instruktør for Jobbklubb Nav Ofoten.

 

Erfaring med personer som ikke har norsk som morsmål:

 • Mentor- og traineeordning 2015, 2016, 2017
 • Oppdrag for voksenopplæringen i Narvik kommune og underviser der i en rekke arbeidsforberedende tema for fremmedspråklige.
 • Innleid til Opus Nordland for gjennomføring av arbeidsforberedende tema for fremmedspråklige.
 • Oppdrag for Troms kommune, arbeidslivskurs for fremmedspråklige.
 • Rentex Narvik – norskopplæring knyttet til renholdsyrket
 • Rentex Finnsnes – norskopplæring knyttet til renholdsyrket

 

Monica Olaisen / NRK