Rask kvalifisering av innvandrere og flyktninger til jobb

Et prosjekt som ledes av Karrieresenteret Ofoten i samarbeid med NAV Narvik/Integrering og bosetting og Narvik kommunale voksenopplæring.

  • Innvandrere og flykninger er en ressurs i samfunns- og arbeidslivet.
  • Nordland har behov for mer arbeidskraft og mange har med seg god kompetanse og arbeidserfaring som vår kommune har bruk for.

 

Målgruppe:

  • Personer i kommunal voksenopplæring som tar grunnskolen
  • Personer i introduksjonsprogrammet

 

Prosjektet har fokus på tverretatlig samarbeid, rolleavklaring og målretta innsats.Vi er godt i gang med å etablere en forsterket og systematisk innsats med våre samarbeidspartnere i en tidlig fase.

Gjennom avklaring og kartlegging av kompetanse og veiledning mot utdanning og arbeid, skal målet være rask kvalifisering.

Deltakerne gjennomfører workshop om egenskaper/interesser rettet mot yrker, hvordan er det norske utdanningssystemet og godkjenningsordninger, rettigheter, plikter og muligheter for videre kvalifisering. Hver deltaker får sin personlige karriereplan.

Karin Fjeld, prosjektleder