Katja Schommer Pietsch

Katja Schommer Pietsch kom som tilflytter fra Leipzig til Narvik i 2009. Hennes mann hadde da jobbet her siden 2007.


Hun sier at det har vært en stor fordel for dem at de startet norskopplæringen tidlig, i deres tilfelle før de flyttet til Norge. Hun har nå også tatt Bergenstesten med undervisning i regi av Folkeuniversitetet.


Hun tror at for at et norskkurs skal være bra, må det være forpliktende og stille krav til deltaker mht gjennomføring. Uten litt press er det veldig lett å sluntre unna.

En annen viktig faktor for dem har vært de har måtte snakke norsk på jobben. Nordmenn er generelt flinke i engelsk, noe som lett fører til at arbeidsspråket blir engelsk ikke norsk.

Katja har utdanning fra Tyskland og har jobbet som tannhelsesekretær siden 2009. 

Livsstilsinnvandrere

Katja og hennes mann har endt opp i Narvik fordi stedet kan tilby dem den livsstil de ønsker for seg og sin familie. De er således en svært viktig målgruppe for vårt fokus på tilrettelegging for arbeidstilflyttere.

Det kan være litt vanskelig å komme inn i boligmarkedet, men Katja sier de fikk god hjelp av boligkoordinator hos kommunen. Narvik kommune hjalp dem med å tilrettelegge for husbankfinansiering.

De fleste som kommer hit vil først leie for å bli kjent med stedet og finne ut om de vil bli boende. Hun mener vi kan gjøre litt mer for å synliggjøre leiemarkedet for tilflyttere. Det var ikke enkelt å finne frem selv i starten.

Et minefelt…

Katja og familien har blitt godt tatt i mot på de fleste arena i Narvik, men de har selvfølgelig også møtt typiske holdninger som spesielt den eldre generasjon har ovenfor tyskere. Den andre verdenskrig ha satt sine spor, og minnene er blitt delt med dem ved en rekke anledninger.

Hun forteller at det hele har gått bra, bare en trør litt varsomt så blir en for det meste møtt med en svært positiv holdning overalt. Hun er en lidenskapelig hageentusiast og er engasjert i det lokale hagelaget. Her har hun fått mange nye venner.

Tysk godteri

Oppdrag som prosjektleder i Narvik kommunes tilflytterprogram blir om mulig enda mer trivelig når Katja har med godteri fra hjemlandet.

Hun har sagt ja til å være "jurymedlem" i vår utforming av "Kartlegging av tilflyttertilfredshet" som prosjektgruppen snart skal i gang med. Her er det viktig at vi får med alle viktige spørsmål og får bedre kunnskap om hvordan det er å komme som tilflytter til Narvikregionen.

Katja Schommer Pietsch