Mottaksapparat tilflyttere

Narvik kommune ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere blir værende. I den forbindelse samler vi info om aktører, enheter/avdelinger, instanser i Narvik, Ballangen og Tysfjord som har tilbud rettet mot tilflyttere. Vi ønsker å avdekke mottaksapparat for tilflyttere, samt etablere referansegruppe for kommende integreringsprosjekter og tilflyttertiltak. Her er noen linker:

KARTLEGGING