Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet

Er du tilflytter til regionen? Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet. Hva tenker du som tilflytter om måten du er tatt i mot?

KARTLEGGING

 > Her kan du du gi ditt svar.

We hope you will help us getting better - by telling us what you think about the way you have been welcomed, what you like or dislike and whether you plan to stay.   

> You can give your answers in english here