w

Utdanning og karriere

Marit Strand Sørensen

31.10.2018 08:06+47 756 56 504
masore@vgs.nfk.no
Videregående skole, Utviklingprosjekter næringsliv

Utdanning, karriere

Karin Fjeld

31.10.2018 07:59+47 756 56 540
karfje@vgs.nfk.no
Karrieresenter Ofoten
Karriereveiledning, Kvalifisering

Utdanning, karriere

Karin Irene Rognmo

31.10.2018 08:03+47 769 12 680
karin.irene.rognmo@narvik.kommune.no
Voksenopplæringen/Integreringsenhet, Introduksjonsprogram, Norskopplæring
Grunnskole

Utdanning, karriere

Espen Eidum

31.10.2018 08:07+47 769 66 580
espen.eidum@uit.no
UiT Norges arktiske universitet

Utdanning, karriere