Tilbud norskopplæring

Vi kartlegger tilbud om norskopplæring og tiltak for praktisering av norsk i Narvik.

KARTLEGGING