Kompetansebehov lag og forening

Vi ønsker å øke kompetansen i regionens lag og foreninger, samt øke tilgjengeligheten på aktiviteter og tilbud. Derfor håper vi at du vil dele noen tanker med oss om hvilke behov lag og foreninger i regionen har for tiltak og kompetanseheving.

KARTLEGGING