Kartlegging organisert aktivitet barn, ungdom og unge voksne

I dette prosjektet ønsker vi å øke kompetansen i regionens lag og foreninger, samt øke tilgjengeligheten på aktiviteter og tilbud. Derfor ønsker vi å kartlegge hvilke organiserte aktiviteter du og din familie deltar i på fritiden.

KARTLEGGING