Kartlegging organisert aktivitet voksne over 65 år

I dette prosjektet ønsker vi å øke kompetansen i regionens lag og foreninger, samt øke tilgjengeligheten på aktiviteter og tilbud.
Derfor ønsker vi å kartlegge hvilke organiserte aktiviteter du og din familie deltar i på fritiden.

KARTLEGGING