Nedenfor finner du kartleggingene

Vi ønsker å øke bolyst og tilrettelegge for økt tilflytting til Narvikregionen. For å ha bedre kjennskap til hvordan tilflytteren og deg som bor her opplever regionen og status i tilbud og tjenester - foretar vi kontinuerlige kartlegginger.