Bardu kommune

SETERMOEN, Ala, Haugli, Kirkemo, Nesmoen, Strand, Åsen

TROMS OG FINNMARK
13.06.201714:23 Hilde Normark