Kartlegging mottaksapparat og tilbud til tilflyttere

Gratangen kommune ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere blir værende.
I den forbindelse samler vi info om hvilke tilbud ulike aktører, lag/foreninger og kommunen har rettet mot ulike målgrupper av tilflyttere.

Gratangen
11.09.201806:56 Hilde M. Normark | NRNF

Hva har vår region å tilby tilflyttere?

Vi ønsker å avdekke tilbud for tilflyttere. På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen  
Prosjektgruppen SPIRE/Gratangen kommune