w

Boligtomter i overflod

Narvik kommunes næringsselskap Futurum jobber med å se på mulighetene som åpner seg når forsvaret utvikler på flyplassen i Evenes. I denne forbindelse ble Narvikgården forespurt å kartlegge alle boligtomter i Narvikregionen.

16.05.201708:35 Hilde Normark

Narvik kommunes næringsselskap Futurum jobber med å se på mulighetene som åpner seg når forsvaret utvikler på flyplassen i Evenes. I denne forbindelse ble Narvikgården forespurt å kartlegge alle boligtomter i Narvikregionen. 

Dette arbeidet nærmer seg ferdigstilt, det gjenstår kun en siste runde med kvalitetssikring rundt om i kommunene.

Det viser seg at kommunene rundt Ofotfjorden er forberedt og godt rustet til å møte behovet som kommer med utviklingen som skal skje på Evenes.  

Mer enn ett tusen ett hundre tomter er allerede ferdigregulert i Ofoten, og for nesten en tredjedel av disse er alt klart for bygging. I tillegg er arealer for 600 boliger satt av, de fleste av disse i Narvik. 

I Evenes finnes tomter og arealer til å doble innbyggertallet. I Narvikregionen er det avdekt hele 1142 ferdig regulerte boligtomter. Av dette er hele 363 byggeklare tomter med veg, vann og avløp på Liland, i Bogen, Bjerkvik, Narvik, Ankenes, Håkvik, Gratangen og Ballangen.  

Tar man med arealer som er satt av til boligbygging i de nevnte kommunene, finnes totalt mer enn 1700 boligtomter. Her er altså boligtomter nok, til forsvarsansatte som kommer i tilknytning til flystasjonen og for et hvert annet næringsliv.

Narvikgården regner med at utbyggere og eiendomsaktører ønsker å ta tak i dette og gå i gang å bygge boliger, utleieboliger og boligfelt. 

Fullstendig oversikt over ledige tomter vil bli lagt ut her på hjemmesiden så snart det er ferdigstilt.

For ytterligere informasjon kontakt Narvikgården på telefon 76 97 72 80 eller mail post@narvikgaarden.no.

 

Les også om saken i avisen Fremover 12.04.17.