Næringsliv i Narvikregionen

Oversikt over prioriterte næringer og lokalmatprodusenter.

Prioriterte næringer i regionen

 

GRØNN TRANSPORT, LOGISTIKK & INFRASTRUKTUR

Ofotbanen

 • Landets mest trafikkerte jernbane
 • Jernbanen forbinder Europa og Kina
 • Malm og gods utgjør hovedtyngden av transporten
 • Passasjertrafikken er stadig økende

Logistikknutepunkt

 • Narvik er Nord-Norges logistikknutepunkt
 • Narvikterminalen er direkte knyttet til E6, E10 Ofotbanen og hovedleden for sjøfart 
 • Narvik er prioritert som internasjonal transportkorridor 

Narvik Havn

 • Isfri dypvannskai
 • Status som Motorways of the Sea
 • Narvik havn er med 21 mill tonn (2017) Norges nest største i antall tonn
 • Nye Narvik havn under utvikling fører til økt logistikkeffektivitet i Nord-Norge og Barentsregionen 

Evenes Lufthavn

 • Harstad/Narvik lufthavn Evenes ligger 50 minutter fra Narvik
 • Den 3. største flyplassen i Nord-Norge
 • En av Norges lengste rullebaner og godkjent for å ta i mot fly på størrelse med Boeing 747
 • Flykorridor for godstrafikk til Kina

BLÅ NÆRINGER

Kortere vei markedet betyr bedre lønnsomhet. Ofotfjorden ligger omkranset av E6 og E10, Evenes Lufthavn, Narvik havn og Ofotbanen. I dag produseres det nærmere 500.000 tonn havbruksprodukter og over 200.000 tonn ferske fangstprodukter i Nord-Norge.

 • 200.000 tonn sendes med Ofotbanen til Alnabru. 140.000 tonn går over Sverige via E10.
 • 30.000 tonn sendes med bil til Helsingfors for videre flytransport
 • Det planlegges direkte-tog fra Narvik til Malmø.
 • I 2019 er det varslet oppstart av ukentlige laksetransporter fra Evenes til Kina.

REISELIV

Fokus på bærekraft er en forutsetning for utvikling og lønnsomhet. Narvik kommune jobber målrettet for at vår region skal bli en bærekraftig reiselivsdestinasjon. 

Narvikfjellet

 • Alpin-VM 2027
 • Nord-Norges største alpinanlegg
 • Gondolbanen
 • Fjellheisrestauranten

Ofotbanen

Ofotbanen tilbyr en av verdens vakreste togreiser. 42 kilometer gjennom et unikt og vakkert landskap følger man Norges nordligste jernbane. 

Vinterfestuka 
Vinterfestuka er blant Nordkalottens største kulturfestivaler, der byens rallarhistorie minnes og ivaretas. Rallarkulturen i Narvik er sterk, med jernbanen og byens identitet.

 

Narvik Krigsmuseum

Nord-Norges krigshistorie samlet under ett tak, basert på det tyske angrepet på Narvik og Norge i 1940.

Aktiviteter

 • Nordlys
 • Midnattssol
 • Samisk kultur
 • Vandring i spektakulære områder fra fjord til fjell
 • Handel og kultur

FORSVARET

Forsvaret kraftsamler i Ofoten. Evenes flystasjon utvikles til en framskutt base for kampfly og base for maritime overvåkningsfly. Tilfører regionen over 600 nye arbeidsplasser. 

 • Evenesflystasjon
 • Ramsund Orlogsstasjon
 • Bjerkvik Tekniske Verksted
 • HV-16
 • Militært logistisk tyngdepunkt
 • Nærhet til styrker i Indre Troms

FORNYBAR ENERGI

Narvik er godt egnet for kraftintensiv industri.

 • Lave strømpriser
 • Kaldt klima gir redusert behov for kjøling
 • Tilgjengelig grønn kraft
 • Redudant strøm og fiber
 • Høy kompetanse innen fornybar engergi
 • Sterkt logistikkknutepunkt med havn, bane, vei og fly

Lokale matprodusenter

Noen lokale matprodusenter i regionen:

Gratanglaks AS er et oppdrettsselskap som holder til i Gratangen, og driver samdrift med Kleiva Fiskefarm fra Engenes.Vår drift er i hovedsak lokalisert i Astafjorden og Vågsfjorden, med hovedkontor i Gratangen. Bedriften ble etablert i 1984. Firmaene har gjennom flere datterselskap kontroll på alle ledd fra rogn til slakt.

Kråfjell Gård (Ballangen) er et ordinært gårdsbruk som driver med kjøttproduksjon på ammeku. 65 mordyr pluss påsett (kalver). Kjøper inn kalver og leverer rundt 25- 30 tonn slakt i året.

Molund småbruk (Gratangen) har gjennom mange år levert kvalitetsprodukter av villsau. Kundekretsen er private personer og noen utvalgte restauranter i regionen. Sauene går ute både sommer og vinter, og de som har prøvd dette fantastiske kjøttet sier det har en mye bredere og dypere smak enn tradisjonelt lammekjøtt. Det er mørkere i fargen og har betydelig mindre fett enn vanlig hvit sau. Slaktene mørnes godt før levering, og de fleste vil ha dyrene ferdig partert klar for middag eller til å pakke i fryseboksen. Et vanlig slakt ligger på 10-11 kg.

Saghaugen gård (Skjomen) ligger i Skjomdalen. Gården ligger i Skjomdalen i Narvik kommune. Vi som driver den er Johanne Harang og Ivonne Teurlings. På gården har vi ullsvin, høner, ender og to hunder. Vi har grønnsakshage og ellers også jordbær, solbær, stikkelsbær, rabarbra og bringebær. I tilknytning til hagen har vi et stort utekjøkken der vi lager mat på bål. Dette rommer opp til 20-25 personer. Det er også sagbruk og verksted på gården.

Øvergård (Ballangen) er et melk og kjøttproduksjonsbruk, som drives av Sissel og Hans Anton Arntsen i Ballangen. I Moderne Robotfjøs, produserer 550 tonn melk på gården. Det fødes omlag 100 kalver hvert år, og fjøsen inneholder 230 storfe totalt, derav 90 melkekyr. Øvergård er godkjent som Inn-på-tunet-gård gjennom "Matmerk".