Helleristninger i regionen

Helleristninger er en betegnelse på forhistoriske bilder, hugget eller slipt inn i stein og fjell. Denne regionen har det største antall helleristninger i landet.

Leiknes, Tysfjord
9 000 år. Bergkunst fra veidekultur. Dette feltet som er det største i den naturalistiske, slipte tradisjonen. Det er lett å finne feltet som hører til de største severdigheter i sitt slag. Opplysningsskilt finnes ved veien. Dyreberget på Leiknes er et av Nord-Norges største og flotteste helleristiningsfelt. Preget i granitten for 9000 år siden.

Valle, (Finnhågen) Efjord
Mellom 10.000 og 11.000 år gamle slipehelleristninger av en båt er funnet på Valle i Efjord i Ballangen. Funnet er beskrevet som unikt, og dette kan være verdens eldste helleristninger av båt. Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger i øde lende ytterst på Efjordens vestside omlag en times gange fra Vallegårdene. Feltet består av 7 konturslipte, store og naturalistiske figurer, den største en 2,25 m lang bjørn. Stedet er vel verdt et besøk, men det er vanskelig å komme dit.

Forså, Efjord
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger ca. 70 m sør for Forså tettsted ved riksveg 6. Det dreier seg om en 1,15 m lang fiskefigur med buk- og ryggfinner. Over ryggen på fisken er hogd inn noen korte, parallelle linjer. Figuren er vanskelig å finne.

Forselv, Skjomen, Narvik
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger på vestsiden av Skjomenfjorden like ved husene på Forselv og består av 40 figurer som er hugget inn på et isskurt svaberg ikke langt fra sjøen. Mest dominerende er en reinflokk som består av 10 dyr utformet naturalistisk og i streng kontur. Dessuten finnes en del fiskebilder, en stor hodeløs mannsfigur og to båter. Den største figuren er en 1,80 m lang rein. Figurene er stort sett godt bevart og er vel verdt et besøk, men en kan bare komme til Forselv med båt.

Brennholtet, Narvik
5 000 år. Bergkunst fra veidekultur. Stedet ligger i et villastrøk på nordsiden av jernbanelinjen. Skilt viser fram til bergbildet som finnes på en nordvendt skråning i naturparkområdet Brennholtet. Figuren er en ca 2 m lang konturhogd elg.

Herjangen i Ofoten, Narvik
Bergkunst fra veidekultur. Feltet ligger ca. 5 km vest for Bjerkvik og innenfor bebyggelsen i Herjangen. Opprinnelig har det vært to figurgrupper her av forskjellig karakter. Den ene gruppen er dels helt ødelagt, dels dekket av veimasse. En blokk med bilder av en rein og en nise er sprengt ut og er nå på Universitetets Oldsaksamling i Oslo. Den andre gruppen er sterkt forvitret og består av 6 figurer. Tre av disse er store, naturalistiske og konturhogde elgbilder, hvor en er en 1,9 m lang.