Andre verdenskrig - Slaget om Narvik

Andre verdenskrig herjet stygt i Narvikregionen under invasjonen og de påfølgende kamphandlinger i perioden fra april - juni i 1940.

Okkupasjonsmaktens interesse for Narvik må sees i lys av de rikholdige malmforekomstene i Kiruna, Ofotbanens strategiske betydning for frakt og Narvik havn. Denne delen av historien er det Narvik krigsmuseum som forteller best med sin utstilling og dokumentasjon.

Slaget om Narvik - Det største slaget på norsk jord i moderne tid.

(Av Ulf Eirik Torgersen, Narviksenteret - Narvik Krigsmuseum)

 

62 DAGER MED KAMPER

Mellom 9. april og 10. juni kjempet 5.500 nordmenn i fronten for Narvik sammen med 10 500 soldater fra Frankrike, Storbritannia og Polen mot 7000 tyske soldater.

  • 86 fly ble skutt ned
  • 65 skip ble senket
  • 8500 mennesker døde i Nord-Norge

Og hele verden fulgte med.

HVORFOR NARVIK?

Hva var det med den nordnorske havnebyen med knapt 10 000 innbyggere? Som gjorde at de allierte sendte store tropper?  At britene minela fjordene for å stanse tyskerne?

Å vinne herredømme over Narvik handlet om å ha kontroll over jernmalmen fra de nord-svenske gruvene. Denne ble fraktet på tog fra Kiruna i Sverige og skipet ut fra Narvik.

Mens Bottenviken i Sverige frøs til om vinteren, var fjordene rundt Narvik isfrie året rundt.

I havnen lå det ofte fullt av malmbåter som fraktet jernmalmen til kundene i Europa. Jernmalmen var viktig for krigsindustrien bade for de allierte og tyskerne, og eksporten var omentrent lik til begge parter.

Kontroll over Narvik betød dermed mulighet til både å ramme fienden - og til å styrke egen stilling. Frankrike, Storbritannia og Polen sendte derfor store styrker og enorme mengder materiell nordover til den norske havnebyen. Harstad ble de alliertes hovedkommandoplass for kampene i Ofoten.

ANGREP OG MOTANGREP

Tre store sjøslag gjør havna til en skipskirkegård, byen bombes og i fjellene sulter og fryser utslitte soldater. Hitler går på sitt første nederlag.

Om morgenen 9. april 1940 løper 10 tyske jagere med 2.000 Østeriske soldater om bord under kommando av general Dietel.  De to norske panserskipene «Norge» og «Eidsvold» blir senket med 282 nordmenn om bord.

Tyske alpejegere blir satt i land i Narvik og Bjerkvik. Narvik blir overgitt av den norske regimentsjefen Oberst Sundlo uten kamp. Bjerkvik blir tatt uten kamp og sikrer tyskerne en enorm mengde militært materiell.

Dette blir starten på en serie kamphandlinger som skal vare i over to måneder.

Den 10. april 1940, Britene reagerer med å sende fem jagere inn i Ofotfjorden. De senker og skader seks tyske jagere og flere sivile malmbåter.

Etter et nytt sjøslag tre dager senere, den 13 april er den tyske invasjonsflåten senket av den britiske marinen.

Tyske styrker hadde i slutten av april kontroll på jernbanen og fjellområdene både nord og sør for Narvik.

I de neste ukene kjempet soldater på begge sider av krigen under ekstreme værforhold og ugjestmild natur. De frøs og sultet store deler av tiden.

Etter den norske motoffensiven den 24 april som startet ved Lapphaugen pågikk kampene til tyskerne ble tvunget på retrett mot svenskegrensen av norske og franske styrker i nord og polske styrker i sør ved Håkvik.

Gjenerobringen av Narvik 28 mai 1940, og den konstante Tyske tilbaketrekkingen regnes som Hitlers første militære nederlag. 

De to sjøslagene i Ofotfjorden kostet den tyske marine en ubåter, et forsyningsskip og ti av de nyeste jagerne deres.

Disse tapene regnes som en viktig årsak til at Tyskland måtte droppe planen om å invadere Storbritannia høsten 1940.

  1. mai 1940 gjenerobret de allierte Narvik, og de tyske styrkene var på nippet til å gi seg og gå over grensen til Sverige for internering. Men krigen ble ikke avgjort i Narvik. På kontinentet hadde tyske styrker rykket inn i Frankrike, Nederland og Belgia. De allierte valgte derfor å trekke troppene ut av Nord-Norge og sende dem til kamper lenger sør i Europa.
  2. juni 1940 kunne dermed tyskerne rykke inn Narvik og heise hakekorsflagget.

Etter å ha kjempet dag og natt i to måneder måtte nordmennene innse at slaget var tapt og inngikk kapitulasjon avtale den 10 juni 40.

Den tyske okkupasjonen skulle vare frem til 8 mai 1945.

EN BY I RUINER

De tøffe krigshandlingene med artilleribeskytning og bombetokt skulle forandre Narvik by for alltid.

165 bygninger ble totalt ødelagt, og mange flere fikk skader under artilleribeskytning og bombetokt, hovedsakelig den 31 mai og 2 juni 40. Store deler av Narviks befolkning flykter byen.

Når tyskerne overtar Narvik 10 juni 1940, er det bare noen få hundre personer igjen i byen, resten av sivilbefolkningen hadde ved egen hjelp etter starten på krigen, eller ved organisert evakuering hovedsakelig den 29 og 30 mai kommet seg ut av byen.

LOKALBEFOLKNINGEN STILLER OPP

Fra ordfører til fiskerkone - da krigen kom til Narvik var motstanden sterk og innsatsen stor.

Byens befolkning ga seg ikke uten motstand. Mange sivile la ned stor og betydningsfull innsats, også med risiko for eget liv – her er noen av dem:

De modige sentralborddamene som tidlig 9. april sørget for å varsle hele resten av Nord-Norge om tyskernes innmarsj, selv etter at bevæpnede tyske soldater tok seg inn på Telegrafen i Narvik sentrum.

Lokalkjente fiskere som med sine 460 skøyter fraktet norske soldater til strendene rundt Narvik slik at de kunne ta seg inn til byen derfra, eller stilte opp for å evakuere sivile.

Ordføreren som smuglet viktig informasjon om tyskernes planer ut fra rådhuset via en kurer utkledd som renovasjonsarbeider. Kureren gikk over fjellet og tok båt til Harstad med informasjon til britene, og returnerte med deres svar. 

Mange gjorde også en kjempeinnsats for å redde liv både i organisert og uorganisert forband.

En av dem var overlegen som stod ved operasjonsbordet sammenhengende de 62 dagene kampene pågikk. Han behandlet alle, uansett hvilken side de stod på i krigen.

Og folk som bodde langs fjorden tok seg av de unge, forkomne soldatene som svømte i land da skipene sank, enten de var tyske eller allierte. Mat og tørre klær måtte de få.

NORGES MEST KJENTE BY

Hørt om Narvik Avenue? Eller Place du Narvik? I en periode var byen nesten mer kjent i utlandet enn i Norge.

I etterkrigstiden er Narvik den mest kjente norske byen ute i verden. Mer kjent enn Oslo, Bergen og Trondheim..

I Frankrike, Polen og England er både gater, skoler og plasser oppkalt etter Slaget om Narvik.

De alliertes innsats mot én felles fiende skal ikke glemmes. Narvik er byen der Hitler led sitt første nederlag. Og slaget om Narvik ga læring som fikk betydning i planleggingen av D-dagen i 1944.  

Slaget om Narvik ga Europa håp i 1940: Det var mulig å slå Hitler.

OKKUPASJONSÅR
Narvik skulle bli en viktig brikke i åpningen av to fronts krigen mot Sovjetunionen i juni 41, hvor oppmarsj og forsyninger kom inn til Narvik for omlasting og sendt nordover til Petsamo/Litza fronten, over 2 millioner tyske soldater passerer over Narvik.

Narvik, Skjomen og Bogen bli hovedsete for den tyske u-ubåtflåte i Nord is havet og Norge og senker mange sivile skip i konvoi fart øst-vest.

Etterretning og motstandsarbeid står sentralt i de nordlige områdene, i.f.m utbygging av festningsverk langs norske kysten og utplassering av den tunge tyske marine i nord. Dette medfører også at opp mot 100.000 krigsfanger og tvangsarbeidere er plassert nord om Trondheim.