Årbok for Narvik

Lokalhistorie for Narvik og områdene rundt. Årboka for Narvik utgis av Ofoten slekts- og historielag. Det er en egen redaksjonskomité som står for selve arbeidet med å samle inn stoff og bilder, og tilrettelegge alt for produksjon. Det er en betydelig jobb, som faktisk starter før årets bok er i salg, og varer omlag åtte måneder.