Årbok for Ballangen

Formålet er å samle og synliggjøre folkets og kommunens historie, fremme interessen for slekts- og lokalhistorie, kulturvern og tradisjoner og ta vare på fortellingene om innbyggernes livsvilkår gjennom tidene. Historielaget vil gjennom samarbeid og støtte bidra til at interessen for Ballangen Museum opprettholdes.

Ballangen historielag