Kjeldebotn

Kjeldebotn ligger i Ballangen Nordland fylke. Bygda har cirka 200 innbyggere.