w

Det første møtet

Vidar Eng

31.10.2018 07:55vidar.eng@politiet.no

Pass, fornyelse av opphold osv

Utlendingsenhet politiet

Marianne Munkvold

31.10.2018 07:31+47 900 77 363
marianne.munkvold@narvik.kommune.no
Kulturtilbud, lag- og foreningsliv

Det første møtet | Kultur og fritid

Trine Håvardsen

31.10.2018 07:57+47 769 13 589
trine.havardsen@narvik.kommune.no
Bolig, tilrettelegging av leiebolig

Barn, unge, familie

Sylvia Buyle

31.10.2018 07:53+47 769 13 202 / 769 13 200
sylvia.buyle@narvik.kommune.no
Helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 5-20 år, helsestasjon for ungdom,

Barn, unge, familie

Ida Trældal Rystad

31.10.2018 07:49+47 769 12 301
ida.rystad@narvik.kommune.no
Barnehage, skolefritidsordning


Barn, unge, familie