Bli med i LINK Narvik

Vi ønsker unge i Narvikregionens arbeidsliv og studenter velkommen som medlem i LINK Narvik!