w

Tilflytterteam

Marianne Munkvold

31.10.2018 07:31+47 900 77 363
marianne.munkvold@narvik.kommune.no
Kulturtilbud, lag- og foreningsliv

Det første møtet | Kultur og fritid

Vidar Eng

31.10.2018 07:55vidar.eng@politiet.no

Pass, fornyelse av opphold osv

Utlendingsenhet politiet

Ida Trældal Rystad

31.10.2018 07:49+47 769 12 301
ida.rystad@narvik.kommune.no
Barnehage, skolefritidsordning


Barn, unge, familie

Trine Håvardsen

31.10.2018 07:57+47 769 13 589
trine.havardsen@narvik.kommune.no
Bolig, tilrettelegging av leiebolig

Barn, unge, familie

Sylvia Buyle

31.10.2018 07:53+47 769 13 202 / 769 13 200
sylvia.buyle@narvik.kommune.no
Helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 5-20 år, helsestasjon for ungdom,

Barn, unge, familie

Anne Margrethe Roll

31.10.2018 08:15+47 905 49 676
anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
Midtre Hålogaland Friluftsråd, Naturlos, Ungdom i natur

Kultur og fritid

Dorota Kantorowicz-Bardzinska

31.10.2018 08:09+47 959 18 662
post@narvik.frivilligsentral.no
Frivilligsentralen, Frivillighet, Språkkafe

Kultur og fritid

Randi K. Melgaard

22.01.2019 14:57+47 918 56 867
Randi.Melgaard@narvik.kommune.no
Enhetsleder Kultur

Kultur og fritid

Tonje Farset

31.10.2018 08:13+47 769 12 012
tonje.farset@narvik.kommune.no
Bibliotek, Språkkafe

Kultur og fritid

Espen Eidum

31.10.2018 08:07+47 769 66 580
espen.eidum@uit.no
UiT Norges arktiske universitet

Utdanning, karriere

Marit Strand Sørensen

31.10.2018 08:06+47 756 56 504
masore@vgs.nfk.no
Videregående skole, Utviklingprosjekter næringsliv

Utdanning, karriere

Karin Irene Rognmo

31.10.2018 08:03+47 769 12 680
karin.irene.rognmo@narvik.kommune.no
Voksenopplæringen/Integreringsenhet, Introduksjonsprogram, Norskopplæring
Grunnskole

Utdanning, karriere

Karin Fjeld

31.10.2018 07:59+47 756 56 540
karfje@vgs.nfk.no
Karrieresenter Ofoten
Karriereveiledning, Kvalifisering

Utdanning, karriere

Kjell G. Karlsen

31.10.2018 08:19+47 990 07 062
kjell.gerhard.karlsen@nav.no
NAV, arbeidsformidling

Arbeidsliv

Hanne Winther

31.10.2018 08:21+47 909 48 031
hanne@futurum.no
Futurum, Etablererveiledning og tilskuddsordninger

Arbeidsliv