Ida Trældal Rystad

Barn, unge, familie | Tildeling av barnehageplass.


+47 769 12 301
ida.rystad@narvik.kommune.noIda kan svare på spørsmål om rett til barnehageplass, opptak i barnehager.

 

Linker til mer info: 

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-sfo/

https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/

 

   

Willem Mathlener

Her er teamet: