w

Sylvia Buyle

+47 769 13 202 / 769 13 200
sylvia.buyle@narvik.kommune.no
Helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 5-20 år, helsestasjon for ungdom,

Barn, unge, familie
31.10.201807:53 Hilde M. Normark | NRNF

Alle barn og ungdom og deres foreldre har rett til informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet tilhørende det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Noen linker til mer info:

Skolehelsetjeneste i Narvik

Alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent av privatskoleloven, skal ha tilgang på skolehelsetjeneste. 

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/skole-barnehage-og-sfo/skole-og-utdanning/skolehelsetjenesten/ 

 

Helsestasjon for ungdom HFU

Helsestasjon for Ungdom sikrer alle ungdommer og studenter et lavterskel helsetilbud. Her kan ungdom og studenter få individuell rådgivning, veiledning. og oppfølging.

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/ungdom/helsestasjon-for-ungdom-hfu/

 

Svangerskap og helsestasjon 0-5 år

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/svangerskap-og-helsestasjon-0-5-ar/ 

 

Vaksiner og smittevern

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/vaksiner-og-smittevern/