Trine Håvardsen

Helse-og omsorgstjenester | Tildelingskontoret har som mål å sikre at alle innbyggere skal få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.

+47 769 13 589
trine.havardsen@narvik.kommune.no

Alle som har behov for hjelp til helse- og omsorgstjenester kan ta kontakt med Tildelingskontoret. Vi vil svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og omsorgstjenester.

 

Mer info her:

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/tildelingskontoret/om-tildelingskontoret/

Willem Mathlener

Her er teamet: