Kari Kristine Johnsen

Utdanning, karriere | Karrieresenter Ofoten. Karriereveiledning, Kvalifisering.

Kari Kristine Johnsen

75 65 65 43

karjoh02@vgs.nfk.no

Karrieresenteret i Ofoten tilbyr gratis karriereveiledning til alle Nordlands innbyggere over 19år. En veiledningssamtale kan bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har, både med tanke på utdanning og arbeid. Ta gjerne kontakt, eller bestill time på https://karrierenordland.no/

 

 

Willem Mathlener

Her er teamet: