Karin Irene Rognmo

Utdanning, karriere | Voksenopplæringen/Integreringsenhet, Introduksjonsprogram, Norskopplæring, Grunnskole

Utdanning, karriere

+47 902 64 202
karin.irene.rognmo@narvik.kommune.no


Jeg kan svare på spørsmål om:

  • Norskopplæring for nyankomne innvandrere
    - rett og plikt til norskopplæring 
    - plikt til norskopplæring

  • Norskopplæring for arbeidsinnvandrere
  • Norskprøven
  • Samfunnskunnskapsprøven
  • Statsborgerprøven
Linker til mer informasjon
    

Informasjon om norsk og samfunnskunnskap:
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/ 

Lære norsk på internett - gratis nettressurser:
http://uttale.no/https://www.ntnu.edu/learnnow
http://norsksonen.blogspot.no/ 

Her er en lærer som har laget mange korte videoer på youtube:
https://www.youtube.com/results?search_query=karense+norskl%C3%A6rer 

Samfunnskunnskap: www.samfunnskunnskap.no 

Her er teamet: