Anita Merete Sletbakk

Videregående skole, Utviklingprosjekter næringsliv

Utdanning og karriere

anisle@vgs.nfk.no

+47 905 11 761

Anita kan svare på spørsmål angående:

Narvik vgs
Videregående skole (tilbud til ungdom og voksne)
Utviklingprosjekter næringsliv

Willem Mathlener

Her er teamet: