Kristin M. Leiros

Bolig | Leder i NaBo og OMT BBL – to selskaper som har boliger for leie og eie

Vil gjerne bidra med en boligprat og hvilke muligheter som er i Narvik for å kjøpe selv eller leie.

+47 40 63 19 40

kml@omtbbl.no

Willem Mathlener