Tilflytterprosjekt 2017-2019

Presentasjon av Narvik kommunes tilflytterprosjekt.